Đế chế Mughal hùng mạnh của Ấn Độ xưa

Đế chế Mughal là một trong những đế chế hùng mạnh nhất lịch sử Ấn Độ. Giai đoạn thịnh trị nhất của đế chế trong thế kỷ 16 và 17 đã góp phần thay đổi lịch sử của toàn bộ tiểu lục địa Ấn Độ. Người Mughal ở thời kỳ đỉnh cao có một quân …