Đế chế Rome chuyển hướng sang Kitô giáo

Đế chế Rome đã dành được vị thế ưu việt của nó trong thế giới cổ đại không phải nhờ những thành tựu chính trị hay văn hoá, mà là bằng sức mạnh của các chiến binh. Trớ trêu thay, Pax Romana lại cũng bắt đầu suy yếu do chính khuynh hướng quân phiệt của …

10 tai ương giáng xuống Ai Cập trong Kinh Thánh

Sách Xuất Hành, cuốn sách thứ hai của bộ Ngũ Thư thuộc Kinh Thánh, trình bày một biến cố trọng đại: Đức Chúa dùng quyền năng của Ngài để giải thoát dân Ít-ra-en (Israel) khỏi ách nô lệ ở Ai Cập, bằng cách giáng mười tai ương khủng khiếp xuống trên xứ sở này. Đối …